Archív skrytých významov

Pavel Dias (1938 – 2021)
Tibor Huszár (1952 – 2013)
Karina Golisová (* 1997)

V centre záujmu týchto autorov a autorky je človek nielen ako samostatne mysliace a konajúce indivíduum, ale aj ako súčasť rôznych sociálnych skupín a kolektívov, človek účastný na písaní malých a veľkých dejín. Výstava bude v poradí tretím projektom Nadácie Miloty Havránkovej, zameraným na podporu prezentácie fotografickej tvorby nielen etablovaných, ale i začínajúcich autorov*iek. 

Galéria mesta Bratislavy
Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava
Vernisáž 8.11. / 18:00
4. 11. 2023 – 18. 2. 2024

Tekuté piesky

Martin Štrba (* 1961)
Martin Kollár (* 1971)
Ester Sabik (* 1994)

Tvorba všetkých troch autorov v poslednej dobe krúži okolo nedávno prežitej bolestnej, alebo inak zraňujúcej a zcitlivujúcej osobnej skúsenosti, ktorá výrazne vychýlila ich doterajšie vnímanie sveta i samých seba. Výstava bude v poradí druhým projektom Nadácie Miloty Havránkovej, zameraným na podporu prezentácie fotografickej tvorby nielen etablovaných, ale i začínajúcich autorov*iek. 

Galéria mesta Bratislavy
Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava
Vernisáž 2.11. / 18:00
3. 11. 2022 – 19. 2. 2023

Latentné revolúcie

Milota Havránková (* 1945)
Libuše Jarcovjáková (* 1952)
Zuzana Pustaiová (* 1990)

Výstava troch fotografiek česko-slovenského priestoru. Spojeniu troch osobitých prístupov, pojednávajúcich o hľadaní vnútornej slobody vo svete.

Galéria mesta Bratislavy
Pálffyho palác, Panská 19 Bratislava
5. 11. 2021 – 30. 1. 2022

Partneri nadácie