Nadáciu Miloty Havránkovej môžete podporiť aj prostredníctvom Vašich 2% z dane. 

Vaše príspevky budú použité na podporu tvorby, kurátorskej i výstavnej činnosť najmladších generácií, a tak prispejete k chápaniu média fotografie ako komplexného, dynamicky sa rozvíjajúceho vizuálneho jazyka.
 

Ako postupovať :

Ak ste fyzickou osobou

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že sa rozhodnete peniaze poslať Nadácií Miloty Havránkovej:

IČO: 53658019
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia Miloty Havránkovej
Sídlo:
Škovránčia 2956/ 3, 811 06, Bratislava

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad buď elektronicky, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si môžete nájsť aj TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste právnickou osobou

Právnické osoby majú nárok poukázať 1 % resp. 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 53658019
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia Miloty Havránkovej
Sídlo:
Škovránčia 2956/ 3, 811 06, Bratislava

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste zamestnanec

Do 15.2.2023 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov. Stiahnite TU.

Požiadajte zamestnávatela, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane

Následne vyplňte Vyhlásenie o zaplatení dane 

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 53658019
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia Miloty Havránkovej
Sídlo:
Škovránčia 2956/ 3, 811 06, Bratislava

Tlačivá doručte do 30.4.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Upozornenie: Ak právnická osoba v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane. Ak tak, ale nespravila právnická osoba môže poukázať 1% z dane.

Partneri nadácie