Latentné revolúcie

Milota Havránková (* 1945)
Libuše Jarcovjáková (* 1952)
Zuzana Pustaiová (* 1990)

Výstava troch fotografiek česko-slovenského priestoru. Spojeniu troch osobitých prístupov, pojednávajúcich o hľadaní vnútornej slobody vo svete.

Galéria mesta Bratislavy
Pálffyho palác, Panská 19 Bratislava
5. 11. 2021 – 30. 1. 2022

Partneri nadácie

Výstavu podporili